...

OfferingsSelect
Bhadradeepam - 1kg oil

INR

0.00
Ganapathy Homam

INR

100.00
Bhagavathy Seva

INR

100.00
Visheshal Pooja

INR

751.00
Oru Neram Pooja

INR

251.00
Karuka Homam

INR

75.00
Manjal Abhishekam

INR

10.00
Maala

INR

20.00
Kattimala

INR

100.00
Niramala

INR

150.00
Vella Nivedyam

INR

20.00
Koottu Payasam

INR

60.00
Kadum Payasam

INR

80.00
Valia Koottu Payasam

INR

500.00
Arunazhi Payasam

INR

1250.00
Palppayasam

INR

60.00
Chathushatham - 1

INR

4000.00
Chathushatham - 1/2

INR

2200.00
Chathushatham - 1/4

INR

1100.00
Choroonu

INR

150.00
Adima Kidathal

INR

150.00
Thulabharam

INR

100.00
Vidyarambham

INR

1001.00
Vivaham

INR

25.00
Maalapooja

INR

25.00
Kettunira

INR

25.00
Kavadi

INR

25.00
Vallamkali

INR

1200.00
Ayempara

INR

120.00
Nelppara

INR

350.00
Manjalppara

INR

300.00
Arippara

INR

300.00
Sharkkarapara

INR

150.00
Malarppara

INR

10000.00
Chuttuvilakku

INR

500.00
Swarnathala

INR

100.00
Thakkol Pooja

INR

200.00
Vahana Pooja

INR

501.00
Moolamanthrarchana

INR

30.00
Bhagyasooktham

INR

30.00
Aikamathasooktham

INR

50.00
Swayamvararchana

INR

50.00
Devi Mahathmyam

INR

50.00
Aayur Sooktham

INR

20.00
Purusha Sookthm

INR

20.00
Vidyaswaraswatha Sooktham

INR

50.00
Mangalyahara Pooja

INR

151.00
Namaskaram

INR

51.00
Kootta Namaskaram

INR

151.00
Pattukuda Samarppanam

INR

1000.00
Udayasthamana Pooja

INR

0.00
Valiya Dhara (Siva)

INR

1000.00
Ashtabhishekam (Siva)

INR

510.00
Shangabhishekam (Siva)

INR

20.00
Rudrabhishekam (Siva)

INR

0.00
Jala Dhara (Siva)

INR

20.00
Kheera Dhara (Siva)

INR

50.00
Bhashmabhishekam (Siva)

INR

50.00
Karikku Abhishsekam (Siva)

INR

20.00
Mrithunjaya Manthabhishekam (Siva)

INR

50.00
Maha Mrithunjaya Manthabhishekam (Siva)

INR

100.00
Vella Nivedyam (Siva)

INR

20.00
Pradhosha Pooja (Siva)

INR

251.00
Karikku Nivedyam (Siva)

INR

20.00
Koovala Mala (Siva)

INR

25.00
Thulasi Mala (Siva)

INR

25.00
Thamara Mala (Siva)

INR

30.00
Chethi Mala (Siva)

INR

30.00
Rudra Sooktham (Siva)

INR

30.00
Purusha Sookthm (Siva)

INR

20.00
Ayur Sooktham (Siva)

INR

20.00
Bhagya Sooktham (Siva)

INR

30.00
Moolamanthrarchana (Siva)

INR

20.00
Mrithunjaya Sooktham (Siva)

INR

50.00
Mangalya Sooktham (Siva)

INR

100.00
Shani Dosha Pariharam (Siva)

INR

151.00
Maala (Mani Bhooshan)

INR

20.00
Nalikera Samarppanam (Mani Bhooshan)

INR

0.00
Elluthiri (Mani Bhooshan)

INR

10.00
Archana (Mani Bhooshan)

INR

20.00
Nivedyam (Mani Bhooshan)

INR

0.00
Valiya Guruthy (Alunkkal Bhagavathy)

INR

0.00
Raktha Pushpanjali (Alunkkal Bhagavathy)

INR

30.00
Shathrusamhara Pushpanjali (Alunkkal Bhagavathy)

INR

30.00
Maala (Alunkkal Bhagavathy)

INR

20.00
Chemparathy Maala (Alunkkal Bhagavathy)

INR

30.00